Dit bedrijf heeft op dit moment geen vacatures

MUMC+

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie levert specialistische farmaceutische zorg aan de patiënten van het Maastricht UMC+. Vanuit de moderne goed geoutilleerde apotheek geeft een team van enthousiaste medewerkers vorm aan de zorgpaden die onze patiënten doorlopen in het ziekenhuis, op de polikliniek en thuis. In samenhang met patiëntenzorg hebben de twee andere kerntaken van het Maastricht UMC+, onderzoek en onderwijs, een belangrijke plek binnen ons werk. Onze staf publiceert jaarlijks rond de 60 wetenschappelijke artikelen op het gebied van farmaco-epidemiologie, klinische farmacologie en medicatieveiligheid. We leiden ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen op. Met de afdeling Apotheek van het Radboudumc vormen we het Academisch Centrum voor Specialistische Farmaceutische Zorg. Binnen dit centrum wordt op vele vlakken samengewerkt om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en dienstverlening te vergroten. Medicatieveiligheid, continue verbeteren en het creëren van klantwaarde zijn onze leidende principes.
Informatie
  • Adres Limburg
  • Adres P. Debyelaan 25
  • Postcode 6229 HX
  • Vestigingsplaats Maastricht
Maak verbinding met ons

Partners