Dit bedrijf heeft op dit moment geen vacatures

Apotheek Het Bosje

Apotheek Het Bosje te Elst ligt op ongeveer 35 minuten rijden vanaf de stad Utrecht. Het is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug en is gevestigd in Gezondheidscentrum Elst. Hierin zijn tevens 3 huisartsen, fysiotherapie, maatschappelijk werk, thuiszorg, trombosedienst, diëtiste, pedicure en Saltro gevestigd. Daarnaast wordt een groot deel van de medicatie verstrekt in het Servicepunt in Amerongen. Deze is elke werkdag bemand door een apothekersassistente van 08.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.30 uur. Tevens is daar volledige handverkoop aanwezig. Apotheek Het Bosje levert verder medicatie en zorg aan een verzorgings- en verpleeghuis in Amerongen en een verzorgingshuis voor dementeren. Er is goede samenwerking met de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De apotheek neemt deel aan het MDO (multidisciplinair Overleg) tussen huisarts, thuiszorg, verpleeghuisarts en POH ouderenzorg. Daarnaast is er een goede samenwerking met Apotheek De Drie Leliën te Leersum. Apothekers nemen voor elkaar waar, er is een gezamenlijk HKZ certificaat, er wordt personeel gedeeld en er worden gezamenlijk zorgprojecten opgezet. Gezamenlijk worden er 200 medicatiereviews per jaar uitgevoerd, waarbij de afspraken gemaakt en voorbereid worden door een apothekersassistente. Deze vinden zowel in de apotheek als bij patienten thuis plaats. Evaluatie wordt maandelijks gedaan met de huisartsen en/of POH-ers.
Informatie
  • Adres Utrecht
  • Adres Tabaksweg 22
  • Postcode 3921cm
  • Vestigingsplaats Elst (ut)
Maak verbinding met ons

Partners