Dit bedrijf heeft op dit moment geen vacatures

Apotheek Flevowijk

Missie Het is de ambitie van Apotheek Flevowijk te zorgen dat patiënten op de beste wijze hun geneesmiddelen verkrijgen en gebruiken, met als doel het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van leven. Visie Ons zorglandschap verandert. We leven langer en dat willen we graag zo lang en zo gezond mogelijk doen. We hebben te maken met de gevolgen van een dubbele vergrijzing, een krimpende beroepsbevolking en hogere verwachtingen van de patiënt. Er komen steeds innovatievere behandelingen met geneesmiddelen en de belasting van de zorg in de buurt wordt hoger en complexer. De groep kwetsbare ouderen groeit. Er ontstaan meer complexe en chronische ziektebeelden waarmee de multimorbiditeit (combinatie van chronische ziekten) toeneemt. Langdurige monitoring en begeleiding van de patiënten vraagt om een uitgekiende farmaceutische patiëntenzorg. Apothekers leveren deze farmaceutische patiëntenzorg zodat iedere patiënt ‘zorg op maat’ krijgt. De gezondheidszorg is opgebouwd uit een netwerk rond de patiënt. Dit betekent dat waar mogelijk, patiënten in de (omgeving van de) thuissituatie worden ondersteund door samenwerkende zorgverleners. Het organiseren van deze zorg rondom de patiënt vraagt van zorgverleners een meer integrale, mensgerichte benadering. Elke patiënt heeft een eigen kijk op zijn aandoeningen en de behandeling ervan en beschikt over verschillende technologieën en mogelijkheden om zijn eigen zorg te regisseren. Niet iedere patiënt denkt hetzelfde over geneesmiddelen, gaat op eenzelfde manier met geneesmiddelen om en reageert op dezelfde manier op geneesmiddelen. Hij bevindt zich in een netwerk van zorgverleners, die ieder vanuit hun rol en specialismen en volgens eigen professionele standaarden opereren. Apothekers organiseren de zorg vanuit de behoefte van de individuele patiënt.
Informatie
  • Adres Overijssel
  • Adres Lelystraat 80
  • Postcode 8265BE
  • Vestigingsplaats Kampen
Maak verbinding met ons

Partners