Dit bedrijf heeft op dit moment geen vacatures

Alphega Apotheken Arnhem

lphega Apotheken Arnhem (K.A.A.) is een samenwerkingsverband van  4 apotheken in Arnhem Noord. Drie van de vier apotheken zijn gevestigd in een gezondheidscentrum en werken prettig samen met de andere disciplines; met name de huisartsen. Naast een wijkfunctie is KAA ook verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg in diverse tehuizen en instellingen. KAA is toezichthouder en leverancier van de regionale verslavingszorg en van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Arnhem. Bij KAA werken 6 apothekers samen met 38 apothekersassistentes, 4 hulpmedewerkers, 1 farmaceutisch consulent, 1 financieel administratief medewerkers en 11 bezorgers. KAA is ook verantwoordelijk voor de bezorging van de poliklinische apotheken in Arnhem en Velp van ziekenhuis Rijnstate. Regionaal wordt er samengewerkt met andere apotheken en apothekers van KAA participeren in werkgroepen e/o vervullen de rol van kaderapotheker. KAA is volledig zelfstandig  maar werkt samen met Alliance Healthcare en participeert in de Alphega formule. KAA is sinds 2003 HKZ-gecertificeerd, werkt met Pharamcom, WeCare en Medimo.
Informatie
  • Adres Gelderland
  • Adres Waalstraat 24
  • Postcode 6826 BP
  • Vestigingsplaats Arnhem

Partners